Om oss

Om oss

Storegården har funnits inom vår släkt sedan mitten av 1800-talet. Vi är sjätte generationen som bor och nu även livnär sig på gården. Gården brukades fram till 90-talet för att sedan arrenderas ut med sedan sommaren 2018 har vi smått tagit tillbaka traditionen av odling genom att vi planterade våra första äppelträd. Sedan dess har vi fortsatt i omgångar och har nu en odling om ca 500 träd. Resterande del av gården arrendeas fortfarande ut.